گروه آموزشی فرصت

سطح مقدماتی

طراحی پوستر

 

در این جلسه با محیط و ابزار های فتوشاپ اشنا می شویم.